Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci výzvy Podnikové vzdělávání zaměstnanců II., název projektu: Podnikové vzdělávání II. - Milan Perman, registrační číslo CZ. 03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013117, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Příjemce dotace:

Milan Perman
Opltova 169, 436 03 Litvínov - Chudeřín
Statutární orgán: Milan Perman
IČ: 16420594
Kontaktní osoba: Jan Perman, perman.j@korep.cz, tel: 605 294 741


Celkové způsobilé náklady projektu:   831 810,00 Kč
Celková výše dotace z ESF:707 038,00 Kč
Doba realizace projektu:1.10.2019 – 30.9.2021

Popis projektu

Od projektu očekáváme zvýšení prorůstového potenciálu společnosti, který bude zesílen kvalifikovanějšími zaměstnanci. Díky rozšíření vědomostí a schopností bude možné rozšířit nabídku produktů, čímž dojde k větší poptávce o naše služby a produkty. Dojde ke zvýšení poptávky, zvýšení profitu společnosti a uspokojení požadavků klientů. Zaměstnanci společnosti se budou školit ve vzdělávací aktivitě:

 • Měkké a manažerské dovednosti

Cíl projektu

Cílem projektu je vzdělávání zaměstnanců společnosti v oblasti měkkých a manažerských dovedností. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti.

Výsledky projektu

 • Zásadní prohloubení obecných a specifických znalostí pracovníků společnosti.
 • Upevnění pozice na českém trhu.

Reference | korep.cz

Milan Perman

Jan Perman

Karla Permanová

Milan Perman – KOREP
Opltova 169
43601 Litvínov, Litvínov Chudeřín
IČ: 16920594
DIČ: CZ 5803011698
Tel./Fax: 476 731 885
E-mail: obchod@korep.cz
Bankovní spojení
Komerční banka, a.s. Litvínov
Číslo účtu: 43-1421510257/0100
IBAN: CZ7601000000431421510257
BIC/SWIFT: KOMBCZPP

Reference

Za dobu své existence firma Milan Perman – KOREP úspěšně realizovala řadu zakázek.

 • pasové dopravníky (v areálu DNT) pro EZ Praha, a.s.
 • HOMOSKLÁDKA (v areálu DNT) pro EZ Praha, a.s.
 • Elektrárna Tušimice Odsíření pro EZ Praha, a.s.
 • průmyslová hala PARKER HANIFIN v Chomutově pro EZ Praha, a.s.
 • průmyslová hala Takenaka Klášterec nad Ohří pro EZ Praha, a.s.
 • LOVOCHEMIE odstraňování závad po povodních pro EZ Praha, a.s.
 • II. a III. uhelný odtah v areálu DNT (pokládka kabeláže) pro První Elektro, a.s.
 • Pasové dopravníky v areálu DNT pro První Elektro, a.s.
 • Demontáž velkostroje SRS 2000 pro Krušnohorské strojírny Komořany, a.s.
 • GO K 800 pro Krušnohorské strojírny Komořany, a.s
 • GO KU 800 pro Krušnohorská elektromontážní společnost, s.r.o.
 • ZP 6600 důl ČSA pro Krušnohorské strojírny Komořany, a.s.
 • Průmyslová zóna Tulipán Hustomice u Prahy, EPS systém pro CM security system, s.r.o.
 • Chladící věž ITT 100 Vřesová pro Chladící Věže Praha, a.s.
 • Zahušťovací nádrž ZN IV Biologická čistírna Litvínov pro Chladící Věže Praha, a.s.
 • Zarážka na CHEZA 2007 pro BIZ CZECH, s.r.o.
 • a další…