Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci výzvy Podnikové vzdělávání zaměstnanců II., název projektu: Podnikové vzdělávání II. - Milan Perman, registrační číslo CZ. 03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013117, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Příjemce dotace:

Milan Perman
Opltova 169, 436 03 Litvínov - Chudeřín
Statutární orgán: Milan Perman
IČ: 16420594
Kontaktní osoba: Jan Perman, perman.j@korep.cz, tel: 605 294 741


Celkové způsobilé náklady projektu:   831 810,00 Kč
Celková výše dotace z ESF:707 038,00 Kč
Doba realizace projektu:1.10.2019 – 30.9.2021

Popis projektu

Od projektu očekáváme zvýšení prorůstového potenciálu společnosti, který bude zesílen kvalifikovanějšími zaměstnanci. Díky rozšíření vědomostí a schopností bude možné rozšířit nabídku produktů, čímž dojde k větší poptávce o naše služby a produkty. Dojde ke zvýšení poptávky, zvýšení profitu společnosti a uspokojení požadavků klientů. Zaměstnanci společnosti se budou školit ve vzdělávací aktivitě:

  • Měkké a manažerské dovednosti

Cíl projektu

Cílem projektu je vzdělávání zaměstnanců společnosti v oblasti měkkých a manažerských dovedností. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti.

Výsledky projektu

  • Zásadní prohloubení obecných a specifických znalostí pracovníků společnosti.
  • Upevnění pozice na českém trhu.

korep.cz http://korep.cz Další web používající WordPress Sat, 26 Mar 2011 09:49:18 +0000 en hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.3.1 Nové firemní e-mailové schránky http://korep.cz/?p=1 http://korep.cz/?p=1#comments Wed, 16 Mar 2011 09:54:55 +0000 Perman http://korep.cz/?p=1 Firma Milan Perman – KOREP má nové e-mailové schránky!
Původní schránky jsou přesto stále funkční.

]]>
http://korep.cz/?feed=rss2&p=1 1